eenling, alleenling 

er is geen kruising
geen splitsing der wegen

in slechts een oneindige vlakte

– vooruit, achteruit, rechts, links
niks dan uitzicht
zonder horizon
alles eender, alles
zwart als heelal
zonder licht
of wit van
neergedaalde mist
naar gelang
u de vergelijking
trekken wilt
u die het hoe en 
waarom weet
en benoemen kan
in plaats van – 

loop ik
blijf ik immer lopen
in tijdloosheid
in per milliseconde
op elkaar gelijkende
dagen in
nimmer
veranderend 
landschap 

ik

eenling
alleenling

denkend:
wat nu?
wat nog?

Robert Prijs